Praktijkinformatie

AFSCHEID  ZHI YU

Per 1 januari 2024 ben ik met pensioen. Er kan geen afspraak meer gemaakt worden. Wel kunnen klanten nog vragen stellen en de eerste maanden nog kruiden aanvragen voor de afronding van het behandeltraject. Ook kan ik enkele alternatieve adressen aanraden waar u in goede handen bent.

De praktijk

De praktijk Zhi Yu van William Bras, is ondergebracht bij Fysiotherapiepraktijk Westzijderveld in Koog aan de Zaan. Hier ben ik begonnen in 1986 als fysiotherapeut in het toenmalige ‘Gezondheidscentrum Westzijderveld’, met de opdracht om acupunctuur in het reguliere aanbod van hulpverlening te integreren. In 1995 zijn wij een zelfstandige maatschap geworden met de huisartsen onder één dak. Door dit verleden hebben wij een goede samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners.

Werkwijze

Ruim 30 jaar fysiotherapie, acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde hebben me gevormd en hebben mij laten zien dat iedere aandoening anders is, ook al is de verschijningsvorm ogenschijnlijk hetzelfde. 5 mensen met migraine kunnen een totaal verschillende behandeling nodig hebben. 5 mensen met ogenschijnlijk verschillende klachten kunnen soms met dezelfde kruidensamenstelling geholpen worden. Dat is de kracht van de Oosterse benadering die holistisch en persoonlijk is in tegenstelling tot onze westerse systeembiologische benadering, waarbij iedere specialist alleen naar zijn eigen vakgebied kijkt.

Deze twee strategieën zijn zeer complementair. Voor acute situaties heeft de westerse benadering, met technisch geperfectioneerde behandelingen en protocollen de voorkeur. Voor chronische aandoeningen, die nog niet te ver gevorderd zijn, biedt de oosterse benadering extra mogelijkheden door te kijken naar de gehele mens, naar de samenhang tussen de verschillende systemen in ons lichaam en de optelsom van alle mogelijke invloeden. Door de aanvulling met de orthomoleculaire zienswijze – de juiste supplementen ter ondersteuning – worden de mogelijkheden voor herstel nog verder uitgebreid.

De “World Health Organisation”, de WHO, heeft een uitgebreide lijst samengesteld met indicatiegebieden voor acupunctuur, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Tevens is er een lijst van indicaties waarvan de resultaten veelbelovend zijn, maar nog betere onderbouwing behoeft.

Opleiding en ervaringsgebieden van William Bras

1982 Diploma Fysiotherapie aan de Academie voor Fysiotherapie ‘Jan van Essen’, Amsterdam.

1985 Diploma Acupunctuur aan de European Academy for Traditional Chinese Medicine.

1986 Acupunctuurtraining in Beijing aan het International Acupuncture Training Centre, China.

1987 Training Chinese kruidenleer, European Academy for Traditional Chinese Medicine – Subhuti                Dharmananda

1991 Craniosacrale Therapie I, International Academy of Osteopathy.

1992 Craniosacrale Therapie II, International Academy of Osteopathy.

1993 Somato-Emotional Release, International Academy of Osteopathy.

1994 Acupunctuur en Psychologie, Academie voor TCM.

1995 Toxicologie van kruiden, Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie.

2001 Diploma Traditional Chinese Herbal Medicine, Anglo-Dutch Institute for Oriental Medicine,                   Ted Kapchuk en Velia Wortman.

2005 Farmacologie en Farmocognosie, Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie.

2007 Gastro-intestinale aandoeningen binnen de TCM.

2008 Dermatology, advanced herbal training bij Mazin Al Khafaji.

2009 Myofasciale Trigger Point Therapie, post HBO, Hogeschool van Amsterdam.

2009 Advanced Herbal Training, Academie voor Chinese Geneeswijzen Qing Bai.

2010 Gynaecologie: Menopauze, Academie voor Chinese Geneeswijzen Qing Bai.

2010 Gynaecologie: Infertiliteit, Academie voor Chinese Geneeswijzen Qing Bai.

2010 Gynaecologie: Zwangerschap en Post-Partum, Academie v. Chin.Geneeswijzen Qing Bai.

2012 Meridian Wave Acupuncture, Amoz Ziv.

2013 Practical Channel Theory Applications for Acupuncture in Pain Management, International                   Lectures.

2013 Advanced Meridian Wave Acupuncture, Amoz Ziv.

2013 Treating the side-effects of medical drugs, Academie v. Chinese Geneeswijzen Qing Bai.

2014 NLP Practitioner, NTINLP.

2015 Mindfulnesstrainer, Psychfysio.

2015 Master the Wave, meridian wave acupuncture, Amoz Ziv.

2016 Advanced herbal course Dermatologie, International Lectures.

2016 Immuunaandoeningen en kanker, International Lectures.

2017 Chronische nek- en lage rugpijn, SYOA Centrum voor preventieve geneeskunst.

2018-2019 Behandeling van (chronische) pijnklachten en verstoringspatronen volgens dr. Tung en                        dr.Tan’s   ‘Balancing Method’, Academie Qing Bai.

Tarieven – per 1 januari 2023

Eerste consult € 78,00 : uitgebreide intake Traditionele Chinese geneeswijzen en orthomoleculaire therapie.

Vervolgconsult : € 52,00 , acupunctuur, dry needling, aanpassingen kruiden, voeding of supplementen.

Telefonisch consult maximaal 10 minuten – € 15,00

De nota’s krijgt u per email en op verzoek per post.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Daarna kan het consult in rekening worden gebracht.

Klachtenregeling

In 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten.

Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt dat een klachtenfunctionaris zo’n gesprek eerder op gang kan brengen. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

Alle leden vaKABnwn de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur zijn aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KAB.

Overige praktijkinformatie

Rekeningnummer: IBAN  NL07 INGB 0008 4034 89  t.n.v. W. Bras, ZhiYu

Kamer van Koophandel: 34365343

AGB-nummer therapeut: 90-023760 , AGB-nummer acupunctuurpraktijk ZhiYu: 90002610

BIG-registratienummer: 49033265004