Dry Needling

Triggerpoints zijn pijnlijk verharde plekjes, meestal in de spieren, die een zogenaamde myo-fasciale pijnzone kunnen laten ontstaan. Deze kunnen ontstaan door bijvoorbeeld overbelasting, maar net zo goed reflectoir, als reactie op interne verstoringen. De aard van zo’n triggerpoint is nog niet helemaal duidelijk, maar het wordt gezien als een groepje spiervezels die strak zijn samengetrokken, een soort ‘mini-kramp’. Zo’n verhard stukje kan zijn eigen bloedtoevoer stremmen en zo een lokale metabole crisis veroorzaken met als gevolg pijn. De pijn of het pijngebied kan heftig zijn en in een heel ander gebied voelbaar zijn. Triggerpoints kunnen worden behandeld met drukpunttechnieken of door ze aan te prikken met acupunctuurnaalden. Deze Dry Needling kan een intens naaldgevoel geven, heviger dan bij gewone acupunctuur. Het voordeel is dat je verhardingen in spieren heel snel en efficient kunt ‘opruimen’. Daarnaast is het in het algemeen ook nodig de verhardingen verder manueel te behandelen en intensieve spierrekkingen te doen om te voorkomen dat de spieren opnieuw verkrampen.

Ah-shi
In de acupunctuur worden deze punten ‘Ah-shi’ punten genoemd. Ah-shi betekent, vrij vertaald: ‘daar is het, daar doet het pijn!’  Het behandelen van Ah-shi punten is een techniek die al eeuwen tot het domein van de acupunctuur behoort en door acupuncturisten wordt toegepast. Zoals hierboven genoemd, ontstaan deze pijnlijke punten vaak reflectoir door interne dysregulatie. En acupunctuur is een ‘reflexzonetherapie’ , die daar goed op kan inspelen. Zo kan bijvoorbeeld een prikkelbare darm pijnlijke punten laten ontstaan in spieren van de rug en het bekken, maar ook in de nek. Door vanuit kennis over deze relaties de klachten te beoordelen, kan een bredere en effectievere benadering gevolgd worden.

Meridian Wave Acupuncture
Meridian Wave Acupuncture is een effectief, evidence-based systeem voor pijnmanagement op basis van de klassieke acupunctuur. Veel van het werk en de theorie hierover is gebaseerd op de leer van wijlen professor dr. Wang Ju Yi. In het klassieke acupunctuursysteem zijn de 12 meridianen verdeeld in 6 paren die de relatie regelen tussen het interne systeem van de organen en het externe systeem van de spieren en bindweefsel. Door een sterke reflex op te roepen in het gebied waar de pijn zich bevind en gebruik te maken van 2 punten die zich aan het begin  en eind van die zone bevinden, wordt er een zogenoemde meridiaangolf gecreëerd, die door de verstoring heen kan breken. In Israël heeft Amoz Ziv onderzoek gedaan naar deze methode en laten zien dat dat zeer effectief kan worden ingezet bij acute pijnklachten. Het wordt daar al in verschillende ziekenhuizen  poliklinisch toegepast.